ForumSport Kerékpárszaküzlet Facebook nyereményjáték szabályzata

http://leaderfox.hu/tekerjegyet

„ForumSport #TekerjEgyet” szabályzata (a továbbiakban a szabályzat)

A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervező):
 • Cégnév: Szente Zoltán e.v.
 • Vállalkozói igazolvány szám: EV-068809
 • Székhely: 8380 Hévíz Széchenyi u. 41.
 • Adószám: 54534591-2-40
 • E-mail cím: forumspoort@gmail.com
 • Telephely: 8360 Keszthely, Rákóczi út 3. (Forum Üzletház)
 
 A Játék neve: 
 • „ForumSport #TekerjEgyet”
 
A Játékban történő részvétel feltételei:
 • A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok  közeli hozzátartozói.
 • A Játékban kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt és akik beöltötték a 14. életévüket.
 • A Résztvevők csak abban az esetben vehetnek részt a Játékban, amennyiben elfogadják és betartják a jelen Szabályzat összes feltételét.
 • A Játékban tevékeny Résztvevőket úgy kell tekinteni, hogy a Szervező Facebook-oldalán közzétett és jelen Szabályzat feltételeit elfogadták és megismerték és betartják.
A Játék időtartama:
 • Az adott Facebook posztban kerül feltüntetésre.
A Játék menete:
 • A Szervező a Játék időtartama alatt a Facebook-oldalán feltesz egy-egy kérdést, amelyre az adott posztban feltüntetett határidőig jogosult minden Résztvevő válaszolni.
A Nyertes:
 • A Szervező jogosult eldönteni, hogy az adott kommentelő Résztvevő helyesen válaszolt-e az adott feltett kérdésre.
 • A Szervező a Facebook posztban megjelölt válaszadási határidőig beérkezett kérdésre helyesen válaszolók közül a sorsolási határidőig kisorsolja és közzéteszi az üzenőfalán a nyertes Résztvevők (a továbbiakban: Nyertes) nevét.
 • A Szervező ezen kívül a nyerteseket privát Facebook-üzenetben is értesíti.
 • Egy posztban feltett kérdésre bármely Résztvevő csak egy választ adhat, több válasz esetén csak az első válasza érvényes.
 • A sorsolás az alábbi sorsolóprogrammal történik: https://socialwinner.besocial.hu/
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a válaszok megadásának határidejét, a sorsolások időpontját előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, vagy befejezze.
A nyeremény:
 • 1db Neuzer Venezia 28 városi kerékpár ( Színe: megyegyezés alapján)
A Nyeremény kézbesítése
 • A Nyertes a messenger-üzenet kézhezvételét követő 4 napon belül köteles a Szervezőnek e-mailben megküldeni az átvétel helyét, amennyiben házhozszállítást választ, akkor szállítási nevét, címét, e-mail címét, továbbá mobilszámát, abból a célból, hogy a Nyertessel Szervező felvehesse a kapcsolatot és részére a Nyereményt kézbesítse.
 • A fenti határidő elmulasztása esetén, vagy ha a Nyeremény Nyertes által megadott címre történő kézbesítése bármely okból nem sikerült, akkor a Szervező újabb nyertest sorolhat ki.
 • A Nyeremény sikertelen kézbesítése esetén a Szervező nem köteles azt a Nyertes részére átadni vagy egyéb módon ismételten eljuttatni.
 • A nyereményt dobozában, üzembe helyezés nélkül, részben összeszerelve( részben összerelve: a kerékpár első kereke, kormánya és pedálja kiszerelt állapotban található a csomagolásban) szállíttatjuk házhoz.
 • Személyes átvétel esetén üzletünkben menetkész állapotban, teljesen összeszerelve és beállítva adjuk át.
Egyéb rendelkezések
 • A Szervező nem felelős harmadik személyek Játékkal kapcsolatos mulasztásáért / tevékenységéért.
 • A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat bármely rendelkezését egyoldalúan megváltoztatni, erről a Résztvevőket értesíti a Facebook oldalán.
 • A Nyeremény nem átruházható és nem követelhető annak értéke.
A Facebook mentesítése
 • A Szervező és a Résztvevők elismerik, hogy a Játékot – promóciót - a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, a Szervező és a Résztvevők a Facebook-ot teljeskörűen mentesítik a Játékkal kapcsolatos felelősség alól, a Játékot a Facebook nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Adatvédelem
 • Lásd itt: https://velomax.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
 
Keszthely, 2022.03.06.